Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy.


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem
pokój nr 14 (II piętro), tel. 913823967


Opłaty

 • za wydanie zaświadczenia - 17 zł 
  Tytuł opłaty: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy

  Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. W przypadku, gdy wniosek dotyczy wydania zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy w oparciu o ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy następuje nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Odbiór dokumentu: osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu lub za pośrednictwem poczty na wskazany przez wnioskodawcę adres.


Podstawa prawna

 • art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

   


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje