Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości Gminy Kamień Pomorski

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z kompletem dokumentów.
Wniosek winien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy, oznaczenie przedmiotu służebności, opis parametrów terenu podlegającego obciążeniu służebnością (długość, szerokość, powierzchnia), szczegółowy plan sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem terenu podlegającego obciążeniu.


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem
pokój nr 14 (II piętro), tel. 91 3823967


Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do ustanowienia służebności oraz koszty notarialne.


Termin i sposób realizacji

Sprawa o charakterze cywilnoprawnym. Obowiązujące przepisy nie przewidują określonych terminów załatwienia ww. sprawy. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 6 miesięcy. Umowa notarialna.


Podstawa prawna

  • art. 285, art. 286, art. 288, art. 289 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.