Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Nadanie nazwy ulicy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • pisemny wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej procedury (pobierz wniosek w formacie DOCX)
 • szkic sytuacyjny z lokalizacją ulicy lub mapa sytuacyjno-wysokościowa,
 • w przypadku nadawania nazw drogom wewnętrznym niestanowiącym własności Gminy – zgoda właścicieli nieruchomości, na których jest ona zlokalizowana.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem
pokój nr 14 (II piętro), tel. 91 3823967


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Termin uzależniony jest od daty podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Kamieniu Pomorskim.


Podstawa prawna

 • Art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • Art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 • Uchwała Nr XXXV/338/17 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw osiedlom, ulicom, drogom wewnętrznym, innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 3404).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje