Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (gm. Kamień Pomorski)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej,
pokój nr 16 (II piętro), tel. 913823969


Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Do 7 dni.


Podstawa prawna

 • właściwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku niekompletności wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie7 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek pozostanie bez rozpoznania.