Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Wniosek o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego (na czas oznaczony)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego - pobierz wniosek w formacie DOC
 • do wniosku należy dołączyć:
  a) deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji (dochód w rozumieniu art. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych) - pobierz deklarację w formacie DOC,
  b) oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego - pobierz oświadczenie w formacie DOC,
  c) oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego na terenie powiatu kamieńskiego lub w powiecie graniczącym z powiatem kamieńskim (powiat: Świnoujście, gryficki i goleniowski).

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem
pokój nr 15 (II piętro), tel. 913823968


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

Decyzja Burmistrza po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o zmianie Kodeksu cywilnego.
 • Uchwała Nr XXIV/279/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Pomorski (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27 kwietnia  2021 r., poz. 1737). 

Tryb odwoławczy

nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Dochód brutto średnio z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekroczyć: mieszkanie dla 1 osoby – 150% najniższej emerytury, mieszkanie dla 2 lub więcej osób (na 1 osobę) – 125% najniższej emerytury.