Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego   obiektem hotelarskim (pobierz wzór wniosku w formacie DOC )
 • informacja o spełnianiu minimalnych wymagań ustalonych dla rodzaju wnioskowanego obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
pok. nr 3b (parter) tel. 913821142 wew.980


Opłaty

za zaświadczenie 17 zł


Termin i sposób realizacji

do 30 dni


Podstawa prawna

 • art. 38 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz.U z 2020 r., poz.2211),Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2166 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Kamienia Pomorskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.