Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kamień Pomorski

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( pobierz wzór wniosku w formacie DOC )
 • zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych (pobierz wzór zgody organizatora w formacie ODT )
 • dowód wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia, oraz w przypadku braku wpisu uprawnienia w CEIDG kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (oryginał do wglądu), nie dotyczy OSP

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
pok. nr 3b (parter) tel. 913821142 wew.980


Opłaty

 • Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych:
  a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia (w miejscu lub poza miejscem sprzedaży) - 43,75 zł ;
  b) o wartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z (wyjątkiem piwa) do spożycia (w miejscu i poza miejscem sprzedaży) - 43,75 zł ; 
  c) o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia (w miejscu i poza miejscem sprzedaży) - 175 zł .

Tytuł opłaty: Opłata za wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż alkoholu


Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

 •  do 30 dni

Podstawa prawna

art.18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)